Mokslinis straipsnis apie koncerto Tėvynei plakatą

Po plačiai prieš 10 metų nuskambėjusio renginio "Tėvynei - Tūkstantmetis", buvo paskelbtas rimtas mokslinis straipsnis žurnale "Filosofija. Sociologija" apie koncerto plakatą:

Vasiliauskaitė Nida. Vizuali „Lietuvos vardo tūkstantmečio" ideologija: atvejo analizė. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 23, nr. 3 (2012), p. 175-186.

Pagal tarptautinėse duomenų bazėse esančių mokslo leidinių reitingą, ""Filosofija. Sociologija" yra stipriausias Lietuvos mokslo leidinys. Jis turi citavimo rodiklį (angl. Impact factor) duomenų bazėje "Clarivate Analytics Web of Science". Nors šis rodiklis yra tik apie 0,9, bet iš Lietuvos 43 mokslo žurnalų jis yra didžiausias.

Nida iškelia koncerto plakatą kaip labai svarbią naują Lietuvos vardo 1000-mečio interpretaciją, kuri pavadinta "MES NESIKLAUPSIME!". Straipsnyje teigiama, kad mūsų plakatas naujai "sukonstruoja" tautą per jos garbę ir šaknis, susieja su protėviais, puikiai papildo oficialią valstybės versiją.

Kas tingi skaityti visą ilgą straipsnį, pateikiame ištraukas ir išvadas (stilius šiek tiek pataisytas vengiant trigubų šalutinių sakinių skliausteliuose, perteklinių kabučių ir panašių sudėtingumų):

Ištrauka iš straipsnio

Plakatas priklauso epiniam herojiniam žanrui, tik čia heroizmas priskiriamas ne šv. Brunonui, o protėvių poelgiui. Viltis čia investuojama į vizualiai perteiktą gimtosios žemės bei protėvių paveldo gyvybingumą. Ne tik paveldo, bet ir kraujo – kairiajame apatiniame plakato kampe skelbiama: „Auginantiems vaiką iki 2 metų renginys nemokamas". Intensyvi reprodukcija bei vaikų auginimas laikomi esminiu – vieninteliu, vertu nemokamo įėjimo – nuopelnu Tėvynei. Taip teigiama, kad biologinė tautos regeneracija yra pagrindinė Tėvynės stiprinimo ir pasipriešinimo šiuolaikiniam Brunonui forma. Protėviai, be abejo, suvokiami kaip etniniai lietuviai. Veiksmas plakate vyksta po ąžuolu – simboliniu Lietuvio antrininku: abu tvirti, stiprūs ir tiesūs, abu vizualiai dominuoja bei charakterizuoja vienas kitą. Kaip ir ąžuolas, Lietuvis tiesiog išaugo šioje pievelėje, yra natūralus, savas jos produktas, o ji – žemė, Lietuva – priklauso jam.

Išvadų santrauka

Plakate sutelkta vizualinių-ideologinių elementų visuma: etninė tauta, konstruojama per kraujo, šaknų ir garbės ryšį su protėviais, kurios stiprybė matuojama sveiko, stipraus, besidauginančio kūno kultu ir kuri priešinama iš jos išstumiamoms svetimųjų grupėms. Tobulas lietuvis – priešus kapojantis, protėvius ginantis karys. O tobula lietuvė atsideda tautos reprodukcijai. Humoras plakate yra priemonė steigti politinei lietuvio tapatybei: jis padeda atskirti savus (iš kurių juoktis negalima) nuo svetimų (iš kurių juoktis galima ir reikia). Savi yra tie, kuriems patinka plakatas, kurie tapatinasi su jo herojumi ir priima moralą. Atitinkamai, tautos priešai – tie, kuriems plakatas nepatinka, kaip ir tie, kurie jo neremia.

Gauta 2012 09 14

Priimta 2012 09 20
Čia pilno straipsnio teksto nuoroda:

http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/3/175-186.pdf

Kaip matyti iš VGTU docentės dr. Nidos Vasiliauskaitės publikacijų sąrašo, šis straipsnis pagal svarbą ir apimtį užima pagrindinę vietą jos mokslinėje produkcijoje. Sveikiname už pasišventimą Tėvynės vardo paminėjimo tyrimuose ir atsidėkodami dovanojame Nidai naujus renginio "Tėvynei MX" marškinėlius su panašiu šių metų koncerto plakato vaizdu! Dydį galima pasirinkti (yra pagaminti visų dydžių marškinėliai, tiek vyriški, tiek moteriški). Maloniai prašome susisiekti.

http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2012/3/6773

http://www.vgtu.lt/kontaktai/padaliniu-kontaktai/521?dip=658

NIDA VASILIAUSKAITĖ
MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS