„Vorai“: patriotizmas niekada nebus „atgyvena“

Motociklininkų klubas „Vorai MC“ kasmet organizuoja įvairius patriotinius renginius, tačiau bene garsiausias iš jų jau vienuoliktus metus iš eilės vykstantis Kovo 11-osios koncertas „Tėvynei“. “Vorai MC” prezidentas Laurynas Baltrūnas pokalbyje su Ričardu Čekučiu kviečia šią dieną švęsti linksmai.


- Motociklininkų klubas “Vorai MC” gerokai skiriasi nuo kitų panašių klubų pirmiausia savo aiškiai deklaruojamomis patriotinėmis nuostatomis. Kaip šios nuostatos atsirado? Kas jas paskatino?

- Manau, kad kiekvienas lietuvis turėtų mylėti savo Tėvynę ir tai parodyti ne tik žodžiais, bet ir darbais. Klubo branduolys sudarytas iš asmenų draugaujančių nuo pat vaikystės. Tai nėra kažkokių veikėjų sambūris, kurie susipažino būdami keturiasdešimtmečiais verslo kursuose ir atsitiktinai sužinojo, jog turi po motociklą bei nusprendė kartu važinėtis. Mus vienija kartu išgyventi istoriniai bei gyvenimo įvykiai: Nepriklausomybės atkūrimo paskelbimas, sausio įvykiai, tarnyba kariuomenėje ir t. t. Kadangi nuo pat vaikystės visi esame išauklėti patriotais, tai ateityje ir bendraujame tik su tokio pat požiūrio asmenimis.


- Artėjant Kovo 11-ajai bei jau vienuoliktus metus skaičiuojančiam “Vorai MC” organizuojamam koncertiniam renginiui “Tėvynei” internetinės žiniasklaidos erdvėje pradeda atsirasti Kovo 11-osios eitynes diskredituojantys straipsniai, esą tai neonacių eitynės, kurias palaikanti valdžia. Gal oponentai tiesiog tokiu būdu išreiškia savo fobijas, siekdami dėmesio sau ir savo abejotinos reputacijos vadinamųjų “mažumų” renginiams?

- Negaliu komentuoti to, prie ko mūsų klubas neprisideda, tad aš nežinau, ką ir kaip galvoja oponentai. Bet kokiu atveju galiu pasakyti, kad dabar išties trūksta žiniasklaidos dėmesio patriotiniams ar šiaip - neskandalingiems renginiams. Daugelis žiniasklaidos priemonių stengiasi paviešinti homoseksualistų paradus, kriminalines kronikas, tačiau kažkaip neskiria dėmesio kelių šimtų patriotų eisenai, kurie žygiuoja nešini mūsų Tėvynės vėliavomis, mūsų Tėvynės iškiliausių asmenų portretais ir didžiuojasi esą lietuviais.


- Patriotiškumo, Tėvynės meilės, herojiškiausių Lietuvos istorijos puslapių temos didžiojoje mūsų žiniasklaidos dalyje yra itin nemėgiamos (ne kartą teko susidurti su šiuo pasišlykštėtinu reiškiniu asmeniškai). Kam tokios tendencijos naudingos? Kodėl siekiama nutylėti tikrąsias vertybes mainais propaguojant mums svetimas “žydrai-spalvotasias” idėjas?

- Pats ir atsakai į savo klausimą... Tiems patiems „žydrai – spalvotiesiems“, tiems kas siekia mūsų moralinių vertybių sunaikinimo, lietuvių nutautinimo – kosmopolitams, homoseksualistams, komunistams, pedofilams ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl mūsų klube ir nėra tokių personų.


- Grįžtant prie “Vorai MC” organizuojamų renginių neįmanoma nepastebėti kasmet noriai juose dalyvaujančių užsienietiškų grupių. Vadinasi, ir jie susiduria su panašiomis problemomis savo šalyse? O gal ir čia veikia globalizacijos procesai?

- Na, čia dar klausimas, kiek ir kokios užsienio grupės noriai dalyvauja mūsų renginiuose... Didelė pagarba grupėms, kurios išties atvyksta „iš idėjos“ ar palaikydamos subkultūrą, tai „Lion‘s Pride“, „Loits“, „PWA“, „Hellbilly Boys“, gal dar kuri. Kitos atvyksta tik todėl, kad gauna jų pačių prašomus honorarus... Yra buvę ir taip, kad grupė atsisakė atvykti, kai gavo anonimo laišką, jog koncertą organizuoja patriotai ir tai oficialiai deklaruoja...


- Vienokią ar kitokią tarpusavyje bendraujančią žmonių grupę paprastai vienija bendri interesai, bendros vertybės ar bent jau kertinės nuostatos. Kas vienija “Vorai MC” narius?

- Kaip jau minėjau anksčiau – motociklai, meilė Tėvynei, kelionės, renginių organizavimas, pažiūros...


- Patriotines idėjas išpažįstančius žmones kosmopolitiniai, vadinamieji “tolerantiškieji” oponentai dažniausiai kaltina tuo, kas ir jiems patiems geriausiai “limpa”: netolerancija, nepakantumu, trumparegiškumu ar tiesiog pasaulinių tendencijų neišmanymu. Nėra abejonių, kad ir po šių metų Kovo 11-osios renginių tokie ar dar griežtesni vertinimai pasipils kaip iš kibiro. Ką į juos atsakysite?

- Kodėl aš turiu pakęsti homoseksualistą, kuris gauna projektinę algą iš biudžeto už tai, kad rengia iškrypėlių paradą, viešina homoseksualistų bėdas, kitaip tariant nori ne tik lytiškai pasitenkinti iškreiptu būdu, bet ir visiems apie tai paskelbti, be to dar už tai pinigus gauti – tačiau jie juk „mažuma“...; kodėl turiu pakęsti policininką, kuris sutraiško pėsčiųjų perėjoje tris vaikus ir pabėga iš įvykio vietos; kodėl turiu pakęsti kunigą, kuris už vargonų berniukus tvirkina; ko gero, neišmanau pasaulinių tendencijų, nežinau, kodėl žydams reikia turtus kompensuoti, kai dar lietuviai niekaip savo komunistų nusavinto turto neatgauna, ar visos tautos vardu jų už nežinia ką atsiprašyti. Tą aš ir atsakysiu...


- Visi daugiau-mažiau politines nuostatas turintys judėjimai turi ir savo simboliką bei dvasinius-politinius lyderius. Kaip aiškinate savo naudojamą simboliką? Ar orientuojatės į kokias nors istorines asmenybes?

- Mūsų klubo herbas – voras susisukęs voratinklį motociklo rate. Motociklo ratas – tiesus ir lygus kelias; voras – laimės sutvėrimas (juk sakoma, kad jei užmuši – lis arba nelaimė atsitiks); kaukolė – ilgaamžiškumas; stilizuota svastika – šviesos ir laimės ženklas; Lietuvos kariuomenės šalmas ant voro galvos – drausmės ir patriotiškumo simbolis. Orientuojamės daugiau į motociklininkų gerbiamus žmones, tokius, kaip Matas Šalčius, Kazys Almenas, Antanas Poška ir kt.


- Jeigu tikėti labiausiai skaitoma Lietuvos žiniasklaida, šalyje vyrauja niūrios ir slogios nuotaikos – masinė bedarbystė, emigracija, visų rūšių nepakantumas kitaminčiams ir t.t. Net valstybines šventes dažniausiai minime liūdnai, gedulingai. Galbūt turite kitokią valstybės šių dienų bei ateities viziją? Galbūt matote, kaip tokias nuotaikas galima išsklaidyti, skatinant ne amžiną verkšlenimą, o pasididžiavimą savo valstybe?

- Be jokios abejonės. Juk ir mūsų koncerto „Tėvynei“ devizas yra „Kovo 11-ąją švęsk linksmai“. Tą ir kviečiame daryti, ateikite į koncertą ir švęskime kartu. Tikiu, kad patriotizmas niekada nebus „atgyvena“, juk tik jo dėka Lietuva ištvėrė daug baisesnių dalykų, nei dažnai dirbtinai piešiamas šiuolaikinių nepriteklių fonas.


Straipsnis spausdintas dienraštyje „Vakaro žinios“.